لوگو بیمارستان امیرالمومنین

به وب سایت ما خوش آمدید

لطفا زبان خود را انتخاب نمایید

Welcome, please select your language

پرچم آذربایجان
پرچم ترکیه
پرچم انگلیس
پرچم ایران

Tel: 04436365684

نوبت دهی آنلاین

بهترین بیمارستان شمال غرب کشور بیمارستان امیرالمومنین خوی است

بیمارستان امیرالمومنین خوی یا همان میلاد خوی

انجام اعمال جراحی زیبایی با مناسبترین هزینه

مجهزترین بیمارستان شمال غرب کشور