لوگو بیمارستان امیرالمومنین

به وب سایت ما خوش آمدید

لطفا زبان خود را انتخاب نمایید

Welcome, please select your language

پرچم آذربایجان
پرچم ترکیه
پرچم انگلیس
پرچم ایران

Tel: 04436365684

نوبت دهی آنلاین

بهترین بیمارستان شمال غرب کشور بیمارستان بین المللی امیرالمومنین (میلاد خوی) است

بیمارستان بین المللی امیرالمومنین (میلا خوی) یا همان میلاد خوی

انجام اعمال جراحی زیبایی با مناسبترین هزینه

مجهزترین بیمارستان شمال غرب کشور