04436365674 : تماس اضطراری
Free Bootstrap 4 Template by ProBootstrap.com

توضیحات:

طبقه همکف بیمارستان امیرالمومنین دارای بیش از 1500 متر زیر بنا می باشد

در این طبقه از بیمارستان بخش های پاراکلینیک از جمله آزمایشگاه ، رادیولوژی ، اتاق معاینه پزشکان عمومی ، پذیرش و ترخیص ، اورژانس و اتاق عمل سرپایی ، داروخانه موجود می باشد

این طبقه دارای چهار ورودی و خروجی مختلف می باشد که دو مورد از آنها برای ورود و خورج اضطراری تعبیه شده است

در طبقه همکف فضایی به عنوان لابی برای مراجعین در صف و همچنین سرویس های بهداشتی و آب سرد کن جهت رفاه بیشتر مراجعین تعبیه گشته است

راهنما: