معرفی بخش مراقبت های ویژه

این بیمارستان دارای چهار تحت ICU ویک تخت CCU و پنج تخت NICU می باشد

توضیحات بیشتر

از بخش‌های تخصصی در بیمارستان است که خدمات مراقبت‌های ویژه پزشکی را به بیماران ارائه می‌دهد. بخش مراقبت‌های ویژه همچنین با نام‌های آی‌تی‌یو و سی‌سی‌یو نیز شناخته می‌شود. کادر پزشکی آموزش دیده مانند پزشکان مراقبت‌های ویژه و پرستاران مراقبت‌های ویژه در این بخش فعالیت می‌کنند. بیماران معمولاً با بیماری‌ها و موارد تهدید کنندهٔ زندگی مانند سندرم زجر حاد تنفسی و شوک عفونی و پس از جراحی‌های عمده و با خطر بالا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند. در این بخش، بیماران به‌طور لحظه‌ای و شبانه‌روزی تحت پایش قرار دارند.

سخن آخر

هدف ما ایجاد آرامش و رضایت خاطر در بیمار و همراهان وی می باشد