تجهیزات ما

دستگاه های رادیوگرافی این بیمارستان بسیار مجهز و طبق آخرین استاندارد های روز بوده و تصاویر نهایی دارای کیفیت 4k می باشند

چرا بیمارستان امیرالمومنین؟

تمایز بخش رادیوگرافی بیمارستان امیرالمومنین فقط در استفاده از تکنولوژی روز دنیا نیست ارتباط با متخصصان معتبر و سیستم های کنترل کیفی نیز تنها وجه تمایز بخش تصویربرداری این بیمارستان با سایر مراکز محسوب نمی شود. در این بیمارستان مراجعین به عنوان یک انسان و یک زندگی مهم هستند. این اهمیت فقط در حرف نیست ، در برخورد پرسنل این بخش ،در چیدمان بیمارستان در مراقبت ما از حسن اعتماد آن ها باید نهادینه باشد. زیرا که شما مهم هستید . You are Important

سخن آخر

دقیق بودن و مراقبت از حسن اعتماد شما هدف اصلی ما در بخش رادیوگرافی بیمارستان امیرالمومنین می باشد