Xəstəxanada camaşırxana şöbəsinin əhəmiyyəti

Camaşırxana xəstəxanaların ən vacib palatalarından biridir. Bizim xəstəxanada, Xoy Milad Hospitalında bütün yuyula bilən paltarlar çox güclü avadanlıqla əvvəldən yuyula bilər və hər cür çirklənmədən yuyula bilər.

Camaşırxanada yuma dövrü

Birincisi, yoluxucu və yoluxucu olmayan paltarlar və çarşaflar bir-birindən eyni mənşədən ayrılır. Yoluxucu paltarlar xüsusi infeksion maşınlarda, yoluxucu olmayan paltarlar isə birinci dərəcəli materiallarla xüsusi maşınlarda yuyulur və müasir maşınlarda qurudulur. Şöbələrə çatdırılır

Son söz:

Milad xəstəxanasında ilk təcrübənizlə fərqi görəcəksiniz. Burada olduğunuz zaman əmin olun ki, hər şey təmiz və səliqəlidir, çünki xəstələrin və onların yoldaşlarının sağlamlığı bizim üçün çox önəmli və dəyərlidir və xəstəxanamızda təmizlik şüar deyil, iş prinsipidir.