Bu koğuşa girdikten sonra,

hastanın durumu triyaj görevlisi tarafından değerlendirilir, ardından ilgilenilir veya gönderilir.

Yatak sayısı

beş acil yatak, kardiyak resüsitasyon odası, ayaktan ameliyat, 24 saat enjeksiyonlar, pansumanlar ve ...

Son kelime

Amacımız hasta ve refakatçilerinde huzur ve memnuniyet yaratmaktır.