Ana bölümler

Tıbbi laboratuvar, histoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, numune alma, resepsiyon

Neden Milad Hastanesi?

Milad Hastanesi laboratuvarından farkı sadece modern teknolojinin kullanılmasında değildir. Bu hastanenin laboratuvarının diğer laboratuvarlardan tek farkı saygın laboratuvarlar ve kalite kontrol sistemleri ile olan bağlantısı değildir. Bu laboratuvarda danışan bir insan ve bir can olarak önemlidir. Bu önem sadece sözle değil, laboratuvar personelinin yaklaşımında, hastanenin bizim sorumluluğumuzdaki düzenlenmesinde, güvenlerinin kurumsallaşması gerekir. Çünkü sen önemlisin.

Son kelime

Milad Hastanesi cerrahi bölümünde doğruluk ve iyi niyetinize özen göstermek ana hedefimizdir.