Ekipmanlarımız

Bu hastanenin ameliyathaneleri, ligatür, kırıcı, artroskopi, üretroskopi, kolposkopi, histeroskopi, laparoskopi ameliyathane olanakları dahil olmak üzere çok iyi donanımlıdır.

Neden Milad Hastanesi?

Milad Hastanesi laboratuvarından farkı sadece modern teknolojinin kullanılmasında değildir. Bu hastanenin laboratuvarının diğer laboratuvarlardan tek farkı saygın laboratuvarlar ve kalite kontrol sistemleri ile olan bağlantısı değildir. Bu laboratuvarda danışan bir insan ve bir can olarak önemlidir. Bu önem sadece sözle değil, laboratuvar personelinin yaklaşımında, hastanenin bizim sorumluluğumuzdaki düzenlenmesinde, güvenlerinin kurumsallaşması gerekir. Çünkü sen önemlisin.

Son kelime

Milad Hastanesi cerrahi bölümünde doğruluk ve iyi niyetinize özen göstermek ana hedefimizdir.