04436365674 : تماس اضطراری
templatemo easy profile

دکتر میرحجت نجفی نسب

مدیرعامل

آرمان ها و اهداف

نقشه راه

استفاده کامل از تمام پتانسیل های بیمارستان امیرالمومنین (ع ) در راستای خدمت هر چه بهتر به مراجعین عزیز- اخذ مجوز های لازم جهت جذب توریسم درمانی و استفاده از پتانسیل های شهرستان خوی - گسترش فضای درمانی و ارتقای کیفی بیمارستان

اهداف در دست کار

اخذ مجوز IPD 60%
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 100%
قرارداد با بیمه های پایه و مراکز خصوصی 95%

تحصیلات

دکتری : اقتصاد سلامت

سال فارغ التحصیلی :1398
      
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رساله دكتري: بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر جذب گردشگران پزشکی در کشور با تاکید بر نقش بیمارستان های منتخب سازمان تامین اجتماعی ایران

کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری

سال فارغ التحصیلی: 1389
      
دانشگاه سراسری تبریز
پایان نامه كارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین صنعت گردشگری و رشد اقتصادی در ایران

زبان ها

 • تسلط به زبان انگلیسی- مدرک تافل PBT
 • ترکی استانبولی
 • آذربایجانی
 • فارسی

طرح ها و گزارشهاي پژوهشی

 • تعیین ارزش توریستی پارک ائل گلی تبریز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) دانشگاه آزاد تبریز، .1390

 • بررسی تاثیرات اقتصادی صنعت توریسم بر اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک مارکوف-سویچینگ، دانشگاه آزاد تبریز، 1390

 • امکان سنجی اولیۀ اجرا و پیاده سازی توریسم سلامت در سازمان تأمین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1395

 • چشم انداز صنعت گردشگری سلامت در ایران با تاکید برنقش آفرینی سازمان تامین اجتماعی، آژانس بین المللی گردشگری تامین، 1395

سوابق كاري و تجربی:

مدیرعامل بیمارستان میالد خوی

رییس اداره نظارت، ارزیابی و تعالی خدمات درمانی (مدیریت درمان تامین اجتماعی)
کارشناس ارشد بودجه در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی از سال 1393 تا سال 1396
کارشناس ارشد تشکیلات درمان در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی از سال 1396 تا 1397
نماینده اداره کل بودجه و تشکیلات پروژه تامین مالی بیمارستانهای ساازمان تامین اجتماعی از طریق گروه های مرتبط تشخیصی DRG
نماینده اداره کل بودجه و تشکیلات توریسم پزشکی سازمان تامین اجتماعی
مدیر دپارتمان گردشگری سلامت شرکت ایده های گردشگری
مدرس دوره های کاربردی گردشگری سلامت در موسسه آتالند (دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
مدیر دپارتمان گردشگری سلامت شرکت ایده های گردشگری
مدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران از سال 1394 تا 1399
مدرس دانشگاه پیام نور خوی از سال 1390 تا سال 1392

فعاليتهاي علمی و پژوهشی :

 • فرصت مطالعاتی خارج از كشور(برزیل) با عنوان " بررسی مقایسه ای وضعیت بیمارستان های خصوصی کشور برزیل و ایران در زمینه گردشگری پزشکی: در سال 1396-1397.
 • مقاله علمی پژوهشی :بررسی رابطه علی بین صنعت گردشگری و تولید ناخالص داخلی در کشورهای اسلامی، مجله مدل سازی اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، 1387.
 • مقاله علمی پژوهشی: بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران طی دوره 1347-1387 ،مجله تحقیقات اقتصادی راه، دانشگاه اصفهان، سال 1390 .
 • مقاله علمی پژوهشی: برآورد ارزش توریستی پارک ائل گلی تبریز با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1390.
 • مقاله علمی- تخصصی : بررسی رابطه ی بین مخارج سازمان تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران ، فصلنامه تامین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره43 ،بهار 1393
 • مقاله علمی- تخصصی: تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان تامین اجتماعی در زمینه گردشگری سلامت، فصلنامه تامین اجتماعی،سال سیزدهم، 1395 ،شماره 46.
 • كنفرانس بين المللی: بررسی رابطه بین صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب ،کنفرانس بین المللی همگرایی اقتصادی، تهران، 1389.
 • كنفرانس بين المللی: محاسبه ارزش توریستی قره کلیسای آذربایجان غربی با استفاده از روش CVM ،اولین کنفرانس بین المللی توریسم در ایران، تهران، 1390.
 • همایش ملی: برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان پارک باغلار باغی تبریز با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان، 1392
 • همایش بين المللی: بررسی و تجزیه و تحلیل استقرار نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان تامین اجتماعی، هشتمین همایش بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، تهران، 1396

كتابهاي ترجمه شده

 • Reinhard Busseet al (2012), Diagnosis-Related Groups in Europe: (Moving toward Transparency, efficiency and quality in Hospitals, McGraw-Hill publication, New York under Publish.


 • Anthony J. Culyer (2005), The Dictionary of Health Economics, Edward Elgar publication, Northampton Massachusetts USA, Under Publish.

اطلاعات تماس

آذربایجان غربی -خوی-خیابان قاضی طباطبایی نرسیده به فلکه امیربیگ - بیمارستان امیرالمومنین


+5662 -636-443-98

hojjatnajafi@yahoo.com

@dr.najafi_64

www.miladkhoy.com

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

مقالات بين المللی خارجی

 • Najafi-Nasab, Mirhojjat et al (2012) “Investigating the Relationship between Tourism industry and GDP in the Islamic Republic of Iran” International Review of Business Research. Australia. no.2, pp. 85-95.

 • Najafi-Nasab, Mirhojjat et al (2012) “Investigating the Relationship between the Tourism Industry and the GDP in the ECO countries, Sociology study journal. New York.

 • Najafi-Nasab, Mirhojjat et al (2012) “Investigating Effects of Tourism Industry on Iran’s Economic Growth Using Markov-Switching Method, Journal of Basic and Applied Scientific Research. Egypt.

 • Najafi-Nasab, Mirhojjat et al (2013) “Estimation of Foreign Tourism Demand in Australia with use of TVP Method”. Turkey. No 3. Volume 24. Anatolia Journal. 2012.

 • Najafi-Nasab, Mirhojjat et al (2017), " Investigation of Non-Linear Relationship between the Expenditures of Social Security Organization and Economic Growth in IRAN, International Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume 4, issue 1, Tunisia.

 • Najafi-Nasab, Mirhojjat et al (2018), "Evaluation of Factors Affecting Medical Tourism Development in Iran Using Structural Equation Modeling (SEM), Iranian Journal of Economic Studies, Shiraz, Under Referee.

 • Najafi-Nasab, Mirhojjat et al (2018), "Identifying and Prioritizing Strategies for Developing Medical Tourism in the Social Security Organization of Iran, Using SWOT-AHP Hybrid Method, Iranian Journal of Public Health, Tehran, Under Referee.

آیا نیاز به یک مشاوره تلفنی دارید

شما میتوانید از طریق سامانه هوشمند بیمارستان امیرالمومنین با ما در ارتباط باشید