avana LLC

22 خرداد1400 

بازدید دکتر عادل نجف زاده نماینده محترم شهرمان از بیمارستان و قول مساعد جهت پیگیری دستگاه ها و توسعه فضای درمان و

جناب آقای دکتر نجفی نسب

دکتر عادل نجف زاده طی بازدید میدانی از بیمارستان و فضا ها و پتانسیل های این مجمعوعه بهمراه مدیریت بیمارستان جناب آقای دکتر نجفی نسب ، قول پیگیری دستگاه های تخصصی جراحی چشم و توسعه فضای درمانی این بیمارستان با استفاده از ساختمان جنبی قدیمی را دادند

لینک های مفید

برای مشاهده لینک لطفا کلیک کنید