04436365674 : تماس اضطراری

تیم پزشکی ما

بیمارستان امیرالمومنین افتخار دارد با مجربترین کادر متخصص شمال استان آذربایجان غربی در حیطه های مختلف درمان همکاری می نماید


دکتر منصور محمودزاده

دکتر محمدرضا هاشم زاده

دکتر محسن صدری

دکتر محمدرضا مینایی

دکتر نازیلا فاخرنیا

دکتر نیر ابراهیمی

دکتر کیوان عالی زاده

دکتر رویا غفاریه

دکتر فاطمه آیت الهی

دکتر فرخنده اشرفی

دکتر فرناز صفرلو

دکتر سیما افتخار

دکتر فرهاد آفاقی

دکتر کاظم بهره مند

دکتر عباس شاهدی

دکتر مرتضی معصومی

دکتر میرعلی اکبر آل نبی

دکتر حبیب کرم دل

دکتر حسن طاهرلو

دکتر سجاد فراژی

دکتر صالح غیاثی

دکتر منوچهر بشیریان

دکتر شهرام صادقی

دکتر بهزاد

تقی زاده

دکتر لیلا تیموری

دکتر رقیه گشاده رو

دکتر محسن موِئدب

دکتر جعفرعلی عباسپور

دکتر فرزاد رحماندوست

دکتر حمیدرضا فراز

دکتر محمد زرین کمر

دکتر نیکو حاتمی

دکتر آرزو خوانساری نیا

دکتر امیر ترکمان

دکتر احمد

تقی زاده

دکتر هادی اصغرلو

دکتر سارا نجومی


آیا نیاز به یک مشاوره تلفنی دارید

شما میتوانید از طریق سامانه هوشمند بیمارستان امیرالمومنین با ما در ارتباط باشید