04436365674 : تماس اضطراری

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

Email
نظرسنجی

شما می توانید نظر خود را درخصوص عملکرد هر یک از بخش های زیر ثبت نمایید

عالی خوب متوسط بد خیلی بد
نظافت داخلی
پرسنل خدمات عمومی
پذیرش اصلی
واحد ترخیص
داروخانه
آزمایشگاه
اورژانس
رادیوگرافی
کلینیک تخصصی
پذیرش کلینیک تخصصی
بخش داخلی مردان
بخش داخلی زنان
بخش بستری کودکان
مراقبت های ویژه نوزادان NICU
مراقبت های ویژه ICU
بخش زنان و زایمان
بخش جراحی
انتظامات
کارشناسان تاسیسات
امور اداری
سلامت روان و مشاوره
غذا و آشپزخانه
لاندری یا رختشویخانه
مدیریت داخلی
مجموعه بیمارستان امیرالمومنین

ثبت شکایت

پس از بررسی شکایت مطرح شده توسط واحد رسیدگی با شکایات با شما تماس گرفته خواهد شد


درخواست تقدیر و تشویق

پس از بررسی درخواست مطرح شده توسط واحد روابط عمومی و تیم مدیریت بیمارستان حتما پرسنل مربوطه مورد تشویق و تقدیر قرار خواهد گرفت


یشنهادات و ایده ها

در صورتی که پیشنهادات ارائه شده سازنده بوده و پس از بررسی تیم مدیریت بیمارستان عملیاتی گردد ، حتما از صاحب ایده و پیشنهاد تقدیر به عمل خواهد آمد


در صورت ارسال صحیح فرم به صفحه اصلی انتقال داده خواهدید شد